ZUŠ HORNÍ SLAVKOV

O nás ...

Základní umělecká škola Horní Slavkov datuje svůj vznik do roku 1972. Tehdy byl vyučován pouze obor hudební a ředitelem školy byl jmenován p. Zdeněk Rybář. ZUŠ sídlila v historickém domě č. p. 214 na Školním náměstí, kde jsou dnes vyučovány obory taneční, literárně dramatický a výtvarný. Druhým vyučovaným oborem v historii školy byl obor výtvarný, dále obor taneční (r. 1994) a literárně dramatický (r. 2017). V období 1994 - 2013 byla ředitelkou školy pí. Olga Müllerová. V říjnu 2013 byl ředitelem školy jmenován Bc. Jan Zapf dipl. um.

V posledních 5ti letech došlo k velkému rozvoji školy a navýšení počtu žáků (v současné době má škola 550 žáků ve čtyřech vyučovaných uměleckých oborech a kapacita je díky velkému zájmu o studium stále nedostačující). V roce 2015 byl pro potřeby hudebního oboru ZUŠ zrekonstruován historický objekt "Pluhův dům". Škola tak získala prostory s historickou i uměleckou hodnotou, která přispívá k příjemné atmosféře výuky a celkovému pozitivnímu klimatu školy. Podkrovní koncertní sál je využíván pro školní potřeby, ale i kulturní aktivity pro širokou veřejnost. V současné době má škola stabilní a velmi fundovaný pedagogický sbor. ZUŠ má od roku 1972 svoji pobočku ve městě Loket a od 1. 9. 2018 byla zřízena nová pobočka ZUŠ ve městě Krásno.

Aktivity ZUŠ vedou v Horním Slavkově k oživení historického centra města, kam opět nachází cestu široká veřejnost. V Lokti probíhá úzká spolupráce s Městskou knihovnou Loket. Velmi důležitým partnerem pro činnost ZUŠ je Sdružení rodičů a přátel ZUŠ, které její činnosti aktivně podporuje.

Rádi bychom touto cestou poděkovali vedení Horního Slavkova, Lokte i Krásna za maximální vstřícnost, kterou ZUŠ Horní Slavkov věnují a za spolupráci především všem kolegům, kteří mají školu jako své poslání, což dokazují svými mimořádnými výsledky a aktivitami.