VÝTVARNÝ OBOR

Ve výtvarném oboru na naší škole pracujeme z velké části formou dlouhodobějších tematických projektů. Výtvarná tvorba je pro nás nejen cestou k nabývání výtvarných dovedností, zkušeností a učení se "výtvarnému řemeslu", ale především je cestou k poznávání světa, umění i sebe sama. Náměty, které si děti volí ve spolupráci s učitelem, vedou k hlubšímu zkoumání krás i tajů života a prostředí ve kterém žijeme, k hledání estetických hodnot a možností jejich tvůrčího zachycení. Naším cílem není vychovávat zástupy nových malířů či sochařů, ale vychovat esteticky kultivované duše schopné citlivě vnímat svoje okolí.

Přihlášku Vašeho dítěte ke vzdělávání v ZUŠ vyplníte ZDE  

Kontakty:

  • Mgr. Jana Lieblová (Loket)                                                         Tel.: 605 960 166 | Email: jlieblova@zushslavkov.cz
  • MgA. Eva Domková (Horní Slavkov a Krásno)                          Tel.: 736 640 358 | Email: edomkova@zushslavkov.cz

Fotografie z výtvarného oboru v Horním Slavkově najdete ZDE, z Krásna ZDE a z Lokte ZDE