PARTNEŘI

Naše škola je zapojena do programu ŠABLONY I. OP JAK - výzvy č. 2

  • V rámci výzvy realizujeme projekt reg. č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0004561
  • Podpora vzdělávání formou zjednodušených projektů skrze personální podporu.
  • Osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání.
  • Inovativní vzdělávání dětí / žáků / účastníků zájmového vzdělávání.
  • Spolupráce s rodiči dětí / žáků / účastníků zájmového vzdělávání.
  • Cílem projektu je zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání a zajišťování rovného                                              přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání
  • Na projekt je poskytována finanční podpora od Evropské unie.